E-POSTA BİLGİLENDİRME METNİ/DISCLAIMER

Bu e-posta ve ekleri gönderilen kişi veya kurum ile gönderildiği kişi veya kuruma ait özel, gizli veya yasak bilgiler içeriyor olabilir. İletinin yetkili muhatabı değilseniz e-posta içeriğinde yer alan gizli bilgileri ve kişisel verileri yetkisiz olarak elinizde bulundurmuş ve işlemiş kabul edileceğinizden iletiyi saklamayınız, kopyalamayınız, kullanmayınız veya iletmeyiniz. Lütfen iletiyi sistemlerinizden tamamen siliniz ve göndereni uyarınız. Koel Elektronik Anonim Şirketi bu iletinin ve iletinin içeriğinde yer alan bilgi ve kişisel verilerin doğruluğu, bütünlüğü, iletilmesi ve benzeri hususlar konusunda garanti vermemektedir. İleti içeriğinde yer alan kişisel verilerin yetkisiz kullanımı ve işlenmesi sonucu Koel Elektronik Anonim Şirketi’nin her türlü zararı talep ve tazmin hakkı saklıdır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metinlerimize https://koel.com.tr/kvkk-bulten-kaydi-aydinlatma-metni/  linki üzerinden veya web sitemizden ulaşabilirsiniz.