Bizimle çalışacak ekip arkadaşları arıyoruz.

Kişisel Bilgileri

İletişim Bilgileri

Koel Elektronik KVKK Aydınlatma Metnini okudum.

Bu Kapsamda bu sayfa üzerinden vereceğim Kişisel Verilerin, 6698 Sayılı KVK Kanununun öngördüğü amaç, kapsam ve kategorilerde toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına Aydınlatılmış açık rızam ile birlikte onay veriyorum.